Struktur Organisasi Sesi 2017-2019


Yang DiPertua
USTAZ ANWAR HJ. ZAINAL ABIDIN

Naib Yang DiPertua
DR. SABRI SALAMON
 
Penolong Setiausaha Agung
DR. ABDULL RAHMAN MAHMOOD
 
Setiausaha Agung
MOKTAR HUSSAIN
 
Bendahari
MOHD SHUKARI HAMZAH
AHLI-AHLI JAWATANKUASA

DATO’ LELA PERKASA MAHAMUD ABDUL
Pengerusi
Jawatankuasa Penerangan & Hubungan Luar


DR. ABDULL RAHMAN MAHMOOD
Pengerusi
Jawatankuasa Dakwah

DATO’ NAKHAEI HJ. AHMAD
Pengerusi
Jawatankuasa Penerbitan

PROF. MADYA DR. ABD. HALIM MOHAMAD
Pengerusi
Jawatankuasa Penyelidikan & Pembangunan

PROF. MADYA DR. ROSNI ABU SAMAH
Pengerusi
Jawatankuasa Seminar & Kursus

DATIN NIK ISMAH NIK ABD. RAHMAN
Pengerusi
Jawatankuasa Hal-ehwal Wanita

SALAMIAH ABD. GHANI
Pengerusi
Jawatankuasa Kebajikan